Kurs doszkalający dla pracowników ochrony

Każdy pracownik ochrony wie jak ważne jest podnoszenie swoich kwalifikacji oraz przedłużanie   certyfikatów już zdobytych. Przede wszystkim na kursie podstawowym warto zdobyć wpis na listę pracowników kwalifikowanych. Kurs podstawowy trwa 245 godzin. Składa się z kilku bloków. Blok ogólnoprawny to 50 godzin zajęć, blok obejmujący zasad ochrony osób i mienia- 100 godzin, wyszkolenie strzeleckie to 35 godzin, techniki samoobrony i interwencji 60 godzin. Koszt kursu to 1250 zł a pozytywny jego wynik skutkuje otrzymaniem zaświadczenia, które przekłada się w KWP-WPA i otrzymaniem wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Taki wpis sprawia, że możemy zarządzać już pracownikami, którzy takiego wpisu nie mają, możemy brać udział w konwojach rzeczy wartościowych i pieniężnych, możemy zajmować się ochroną fizyczną osób. Jak to przekłada się na zarobki, nie trzeba nikomu tłumaczyć.

Po zdobyciu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony co jakiś czas takie uprawnienia trzeba przedłużać. Można robić to poprzez kurs doszkalający dla pracowników ochrony  np. u specjalistów z Gotoshoot. Do kursu mogą przystąpić jedynie pracownicy ochrony posiadający już taki wpis. Po ukończeniu kursu  świadectwo potwierdzające ten fakt należy przedłożyć  w  KWP-WPA, to umożliwi przedłużenie wpisu na listę pracowników kwalifikowanych. Wspomniany kurs obejmuje takie zagadnienia jak aktualny stan prawny dotyczący uprawnień pracowników ochrony, zasady udzielania pierwszej pomocy, wyszkolenie strzeleckie oraz techniki samoobrony i interwencyjne. Taki kurs doszkalający trwa 40 godzin i w przypadku ośrodka Gotoshoot kosztuje ok. 350 zł.

Przygotowanie do Egzaminów na Pozwolenie na Broń

Pracując w ochronie warto posiadać pozwolenie na broń. Do egzaminu warto przygotować się jednak solidnie. W ramach działalności strzelnic i instruktorów z Gotoshoot można zapisać się na specjalistyczne przygotowanie do egzaminów na pozwolenie na broń. Przygotowanie takie to nie tylko trening strzelecki ale również nauka przepisów prawa dotyczące możliwości użycia broni, zasad jej przechowywania zgodnie z prawem oraz zasad jak bezpiecznie się z nią obchodzić. W przypadku pracowników ochrony jest to niezmiernie ważne. Ważna jest tu rozwaga, hart ducha i niezłomny charakter. Broń jest bardzo niebezpiecznym narzędziem i nadmierna brawura związana z odchodzeniem się z nią z reguł nie kończy się dobrze.